Vanwege het tekort aan vrijwilligers is het momenteel niet
mogelijk dat wij met onze dieren naar bijvoorbeeld
scholen, opvangen en bejaardentehuizen komen.