Schenken met belastingvoordeel
Met een periodieke schenking draagt je minimaal vijf jaar bij aan de kinderboerderij. Je schenkingen zijn dan volledig aftrekbaar voor je inkomstenbelasting.

Wat zijn de voorwaarden?
De voorwaarden waardoor je in aanmerking komt voor belastingvoordeel:
Je periodieke schenking
 – is schriftelijk vastgelegd in een schenkingsovereenkomst
 – loopt vijf jaar (of langer)
 – is elk jaar hetzelfde bedrag

Mocht je daar interesse in hebben, laat het ons dan even weten. Onze penningmeester zal je graag nadere uitleg geven en/of een overeenkomst toesturen.
Zie ook de verdere toelichting op de website van de belastingdienst.