Het bestuur van de Kinderboerderij Rosorum heeft in de laatste bestuursvergadering besloten dat doorgaan met de Kinderboerderij op de huidige wijze onverantwoord is. De bestuursleden nemen hun verantwoordelijkheid voor de gang van zaken op de kinderboerderij serieus en zien teveel problemen ontstaan waardoor doorgaan niet langer verantwoord is.

Zij hebben in een brief aan het gemeentebestuur van Zevenaar laten weten waarom zij doorgaan niet langer verantwoord vinden. Al eerder dit jaar hebben zij een brief verstuurd en hun ernstige bezorgdheid geuit. Dat heeft geresulteerd in een gesprek met wethouder Nijland die ook een aantal oplossingen heeft aangedragen. Helaas hebben die oplossingen niet echt gewerkt. De situatie is eigenlijk nauwelijks verbeterd. Vandaar het besluit van het bestuur.

De problemen hebben onder andere te maken met het aansturen en begeleiden van de medewerkers: er is geen bedrijfsleider of iets dergelijks aanwezig die voor een goede aansturing kan zorgen. Het bestuur heeft als deel van de oplossing de contracten met een aantal medewerkers die veel begeleiding nodig hadden opgezegd. Dat betekende ook dat de openingstijden werden teruggebracht. Ook zijn de werkzaamheden zoals onderhoud teruggebracht tot een minimaal niveau. Alle tijd gaat nu nog naar de verzorging van de dieren.

Ook financieel gezien draait de kinderboerderij met een structureel tekort, ondanks de beperkte financiële steun die de gemeente geeft. En de bijdragen van donateurs en sponsoren. Het bestuur en de medewerkers proberen dat op te vangen door meer activiteiten te organiseren en meer diensten aan te bieden. Maar dan wreekt zich weer het tekort aan medewerkers. Feitelijk proberen wij meer te doen met minder mensen om meer geld te genereren.

Het bestuur ziet maar één oplossing: het door de gemeente aanstellen van een bedrijfsleider voor tenminste 20 uur per week zodat deze elke dag 4 uur op de kinderboerderij aanwezig is om de mensen te begeleiden en aan te sturen. Ook dat heeft het bestuur in de brief aan de gemeente gezet.

Het bestuur realiseert zich heel goed wat het negatieve effect zal zijn op de vele bezoekers, meestal kinderen die hun kinderboerderij zullen moeten missen. Maar doorgaan op de huidige wijze heeft ook voor de aanwezige dieren negatieve gevolgen.

Paul van Kempen
Secretaris Stichting Kinderboerderij Rosorum Zevenaar

Note: de gesprekken met de gemeente zijn gehouden. Vervolg gesprekken en afspraken zijn gemaakt.