Bij de kinderboerderij is het mogelijk om de volgende stages te lopen:

*Stage voor opleiding in de dierverzorging
*Maatschappelijk stage
*Snuffelstage

Eisen:
*Minimumleeftijd: 14 jaar (geldt voor maatschappelijke stage en snuffelstage)
*Niet bang zijn voor dieren
*Minimaal 8 uur (geldt voor maatschappelijke stage en snuffelstage)
*Aanvraag stages dienen minimaal 2 weken van te voren bij ons binnen te zijn! (geldt voor maatschappelijke stage en snuffelstage)
*Voor snuffel/maatschappelijk stage geldt dat de aanvraag VOOR 1 juni 2020 binnen moet zijn, anders wordt deze niet meer in behandeling worden genomen.

BESCHIKBAARHEID STAGES:
Tot begin februari 2020:    hebben we GEEN plek meer
maart & april  2020:            hebben we nog zeer beperkt plek.
mei en juni 2020:                  hebben we GEEN plek meer.
Snuffel/maatschappelijk stages zijn ook mogelijk in het weekend. (dan kan het wel van maart t/m juli)

Onze werkwijze:
*
Na het invullen van onderstaand formulier ontvang je van ons berichtje of wij je uitnodigen voor een kennismakingsgesprek.
*Indien je uitgenodigd wordt dan zal tijdens het kennismakingsgesprek overlegd worden welke dagen/periode je kunt komen.

Wil je stage komen lopen bij ons? Vul dan onderstaand formulier in.
Alleen aanvragen via dit formulier worden in behandeling genomen.

Je naam (verplicht)

adres (verplicht)

postcode (verplicht)

plaats (verplicht)

geboortedatum (verplicht)

Telefoonnummer(verplicht)

Je e-mail (verplicht)

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Naam school (verplicht)

opleiding (verplicht)

klas/leerjaar (verplicht)

niveau(verplicht)

aantal uur(verplicht)

Soort stage (verplicht)

Begindatum stage: (verplicht)
vul datum als volgt in dd/mm/jj

Eindatum stage: (verplicht)
vul datum als volgt in dd/mm/jj

Stage dagen (indien nog niet bekend, graag een dag aanvinken en in motivatie melden dat dag(en) nog niet bekend is)

Motivatie (verplicht)

Beantwoord de volgende (anti-spam)vraag