Boerderijpad

Periode : mei – juni
Groepen : 1-2 basisscholen / 4-5-6 jarigen

Inhoud les:
De kinderen volgen de aanwijzingen op houten boertjes en boerinnetjes, die de kinderen de weg wijzen. Al kijkend en vergelijkend ontdekken de kleuters bijzondere, leuke kanten van de kinderboerderij. Er is natuurlijk veel aandacht voor de aanwezige dieren en de kinderen kunnen zelf ook aan het werk gezet worden in de stallen. De opdrachten zijn verdeeld over de gehele kinderboerderij.

Begeleiding:
Het is noodzakelijk dat de groepjes van 4-6 kinderen begeleid worden door  ouders of stagiaires.

 

Vrolijk ei feest

Periode: In het vroege voorjaar. De weken voor De Pasen in maart-april
Groepen: 3-4 basisscholen / 6-7-8 jarigen

Materiaal:
Voor de leerkrachten is een uitgebreide handleiding voor de les, maar ook om aan het onderwerp aandacht te kunnen besteden met de klas. Voor de begeleiders is een instructieboekje en voor de kinderen een mooi werkboekje met bij elke opdracht als extraatje een leuk kippenversje.

Inhoud les:
In deze les leren de kinderen van alles over eieren van verschillende diersoorten. De kinderen voeren niet alleen korte opdrachtjes uit rondom dieren die eieren leggen (vogels, kippen, etc) , maar ze mogen ook van eitjes smullen! De kinderen bekijken verschillende soorten kippen, kijken naar de verschillen tussen een haan en een hen en er is natuurlijk ook een bak met kuikentjes. Ze vergelijken diverse veren en proberen te raden aan de grootte van een ei welk dier erbij hoort. De kinderen doen ook spelletjes ( o.a. een ei –race).

Begeleiding:
Bij het werken in de groepjes is begeleiding van ouders / stagiaires noodzakelijk.

 

Voor de lessen, die aangeboden worden door de kinderboerderij geldt: 

  • De groepen worden ontvangen door mensen van de kinderboerederij. Zij leggen de huisregels uit die gelden op de kinderboerderij. 
  • De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor de uitvoering van de les.
  • De kinderen krijgen een bekertje ranja, voor de begeleiding is er een lekker kopje thee of koffie.
  • Voor kinderen van scholen in Zevenaar-kern, die meedoen aan de “Zevenaarse regeling” is deelname gratis. Voor overige scholen uit Zevenaar en De Liemers €.1,- per kind.
  • Opgave voor de lessen kan via aanmelding bij NME De Liemers (basisscholen) of rechtstreeks bij de kinderboerderij Rosorum. 0316-529290 / info@kinderboerderijrosorum.nl Ook voor meer info.