In 2000 is de kinderboerderij geprivatiseerd na een bezuinigingsronde van de gemeente Zevenaar, waarbij de kinderboerderij is los gekoppeld van het Liemers Centrum NME dat een gemeentelijke organisatie is gebleven.(nu onderdeel van Liemers Kunstwerk). In het toenmalige directieoverleg Zevenaar (DOZ) van alle basisscholen is destijds uitgesproken dat het Zevenaarse onderwijs het belang van de kinderboerderij voor de kinderen en de scholen onderschrijft. Toen is afgesproken dat alle basisscholen een vrijwillige bijdrage per kind per jaar, gerelateerd aan het leerlingaantal van de school zouden bijdragen. Alle basisscholen in Zevenaar ontvangen derhalve jaarlijks een rekening voor de Zevenaarse regeling om de kinderboerderij te ondersteunen. Door deelname onderschrijven zij jaarlijks het belang voor de kinderen en de scholen. Mede door deze samenwerking is de voormalige dierenweide en lespunt van de NME uitgegroeid tot een veel bezochte kinderboerderij.

Graag maken wij van de gelegenheid gebruik enkele mogelijkheden ,die de kinderboerderij de basisscholen biedt, onder de aandacht te brengen. Zij vormen een “tegenprestatie” voor de steun van de basisscholen aan kinderboerderij Rosorum en worden samengevat onder de noemer “Zevenaarse regeling”. Het huidige aanbod is geleidelijk gegroeid tot de mogelijkheden, die nu aangeboden worden. Suggesties van de scholen / leerkrachten zijn natuurlijk altijd welkom!

Scholen die de vrijwillige bijdrage voldoen nemen deel aan de Zevenaarse regeling . Zij kunnen zonder kosten deelnemen aan de basisschoollessen van KB Rosorum en hebben met de groepen vrije toegang tot de kinderboerderij. Deze scholen ondersteunen de KB Rosorum met een kleine, jaarlijkse financiële bijdrage en publiceren flyers van activiteiten van KB Rosorum binnen de school.