De Pauw

De pauw is een grote hoendersoort. Het mannetje heeft een prachtige staart met “ogen”. Het vrouwtje is lichtbruin en kleiner. Het mannetje kan de staart helemaal opzetten en kan een flinke pauwenschreeuw laten horen.

Pauwen zijn moeilijk om te houden. Ze ontsnappen vaak, omdat ze niet alleen goed kunnen vliegen, maar ook heel goed kunnen springen. Ze springen zo op een hek van 1.50m hoog.

Op de kinderboerderij is elke twee jaar van de NME De Liemers een les voor de kleuters genaamd: Meneer de Pauw

Meneer en mevrouw Pauw zijn te sponsoren

Meneer Pauw

Mevrouw Pauw (Isabella)