De Kalkoen

De kalkoen is een Noord- Amerikaanse vogel. Het is een vrij grote hoender. Het vrouwtje is kleiner dan het mannetje. De haan kan wel meer dan 8 kg wegen. De hen maar de helft.

Ze worden in Nederland gefokt. Het zijn dieren die erg tam kunnen worden en graag het gezelschap van mensen opzoeken. Een mannetje maakt een heel herkenbaar geluid. (klokken)

Je kunt pas zien of het een mannetje of vrouwtje is als ze een paar maanden oud zijn. Een haan kan je herkennen dat hij zijn staart kan opzetten als een waaier en de lellen en kop kunnen fel rood kleuren. Tamme kalkoenen kunnen wel 12 jaar oud worden.

November 2022: Momenteel wordt de hoek, waar op de kinderboerderij de hoenders (kippen, pauwen, kalkoenen) en watervogels (eenden en ganzen) liepen, opnieuw ingericht. Voor de watervogels is tijdelijk een andere, afgeschermde plek gevonden op de kinderboerderij, maar er zijn nu tijdelijk even geen kippen, pauwen en hoenders.
Voorjaar 2023 hopen we in de nieuwe dierverblijven weer diverse leuke, jonge bewoners te kunnen verwelkomen!